Việc làm tại BGC – Manila – Philippines cho người Việt Nam

Read More
BGC - Manila, Tin tức

[N214] TUYỂN XUẤT NHẬP KHOẢN, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (BGC – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 8000 rmb~26.400.000 vnđ. Chuyển chính : 12000 rmb~39.600.000 vnđ ( lương cứng 9000 rmb+thưởng thành tích 3000 rmb). ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty bao ăn bao ở,...

Read more

BGC - Manila, Tin tức

[N181] HÀNH CHÍNH (BGC – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc:  7000 rmb ~ 23.100.000 vnđ. Chuyển chính: 10k rmb ~ 33.000.000 vnđ ( mỗi tháng tăng 500 rmb đến 10k thì dừng). KHÔNG CỌC LƯƠNG. ➢ TRỢ CẤP KHÁC: Công ty...

Read more