Đơn N01 tuyển tài vụ làm việc tại Philippines
Read More
Các công việc khác

N01 Tuyển Tài Vụ Lương 1 Vạn 5 RMB

Đơn N01 tuyển tài vụ làm việc tại Philippines. Công việc văn phòng, được bao ăn ở, lương 15.000 RMB. Chi tiết tuyển dụng như sau: Vị trí: Nhân viên tài vụ Quốc tịch: Không hạn...

Xem thêm

Read More
Các công việc khác

[N221] TUYỂN TÀI VỤ (PASAY – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 8.000 rmb~26.400.000 vnđ. Chuyển chính: 10.000 rmb~33.000.000 vnđ. Sau nửa năm: 11.000 rmb (mỗi tháng tăng 500 rmb đến 11k thì dừng). Năm 2: 13k rmb ~43.000.000 vnd (mỗi tháng tăng 500 rmb...

Xem thêm

Read More
Các công việc khác

[N219] TUYỂN TRỢ LÝ THƯƠNG MẠI (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 15.000 rmb~50.000.000 vnđ (không có kinh nghiệm thương lượng). Chuyển chính: 20.000 rmb~66.000.000 vnđ (tăng dần theo tháng đến 20k). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty bao...

Xem thêm

[N218] TUYỂN MARKETING THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM (PASAY - MANILA)
Read More
Các công việc khác

[N218] TUYỂN MARKETING THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM (PASAY – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc: 42.000 peso = 20.000.000 vnđ + thưởng thành tích 7.000.000 vnđ đến 10.000.000 vnđ. Chính: 42.000  peso = 20.000.000 vnđ + % hoa hồng (2-3.5% hoa hồng không giới hạn + thưởng...

Xem thêm

Read More
Các công việc khác

[N211] TUYỂN TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 11.000 rmb~36.300.000 vnđ. Chuyển chính: 13.000 rmb~42.900.000 vnđ. Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty bao ăn bao ở, cung cấp các vật dụng cần...

Xem thêm

Read More
Các công việc khác, Hành chính

[N210] TUYỂN HÀNH CHÍNH, HẬU CẦN (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 9.000 rmb~29.700.000 vnđ  (chưa có kinh nghiệm lương 8000). Chuyển chính: 12.000 rmb~39.600.000 vnd (lương cứng 9k tăng dần lên 12k). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ...

Xem thêm

Read More
Các công việc khác

[N203] TUYỂN HẬU CẦN (PASAY – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc: 60000 peso ~ 27.000.000 vnđ. Chuyển chính:  67500 peso~ 31.000.000 vnđ (lương tăng theo năng lực). Năm 2    : 88000 peso ~ 39.600.000 vnđ. ➢ TRỢ CẤP KHÁC: Công ty bao ăn...

Xem thêm

[N202] TUYỂN PHIÊN DỊCH TRUNG – VIỆT (PASAY - MANILA)
Read More
Các công việc khác

[N202] TUYỂN PHIÊN DỊCH TRUNG – VIỆT (PASAY – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 8.000 rmb~26.400.000 vnđ. Chuyển chính: 12k rmb~39.900.000 vnđ ( Lương cứng mỗi tháng tăng 500 rmb, tăng đến 12k rmb thì dừng). ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty...

Xem thêm

n200-tuyen-phien-dich-pasay-makati-manila
Read More
Các công việc khác

[N200] TUYỂN PHIÊN DỊCH (PASAY, MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc:  8000 rmb~26.000.000 vnđ. Chuyển chính: 12k rmb~39.000.000 vnđ (Mỗi tháng tăng 500 rmb, Tăng đến 12k rmb thì dừng). Năm 2 tăng tiếp. ➢ TRỢ CẤP KHÁC: Công ty bao ăn, ở....

Xem thêm

12