Read More
Các công việc khác, Hành chính

[N210] TUYỂN HÀNH CHÍNH, HẬU CẦN (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 9.000 rmb~29.700.000 vnđ  (chưa có kinh nghiệm lương 8000). Chuyển chính: 12.000 rmb~39.600.000 vnd (lương cứng 9k tăng dần lên 12k). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ...

Xem thêm

Read More
Hành chính

[N181] HÀNH CHÍNH (BGC – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc:  7000 rmb ~ 23.100.000 vnđ. Chuyển chính: 10k rmb ~ 33.000.000 vnđ ( mỗi tháng tăng 500 rmb đến 10k thì dừng). KHÔNG CỌC LƯƠNG. ➢ TRỢ CẤP KHÁC: Công ty...

Xem thêm

Read More
Hành chính

[N300] QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 18.000 rmb~59.400.000 vnđ (Không có kinh nghiệm là 15k). Chuyển chính: 25.000 rmb~82.500.000 vnđ (lương cứng 20k tăng dần lên 25k). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ...

Xem thêm