Việc làm tại Makati – Manila – Philippines cho người Việt Nam

cong-ty-kimjojo-uy-tin-so-1-tu-nam-2014
Read More
Đào tạo việc làm Philippines, Kinh nghiệm làm việc tại Philippines, Makati - Manila, Pasay - Manila, Tin tức

Việc làm Philippines mới nhất 2022 – Kimjojo uy tín từ năm 2014

Việc làm Philippines mới nhất 2022 là nơi chúng tôi cập nhật những đơn hàng mới nhất dành cho các ứng viên quan tâm. Kimjojo luôn có những đơn hàng mới cập nhật hàng...

Read more

Read More
Makati - Manila, Tin tức

[N220] TUYỂN KẾ TOÁN (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 12.000 rmb~40.000.000 vnđ Chuyển chính: 15.000 rmb~50.000.000 vnđ (mỗi tháng tăng đến 15k thì dừng). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty bao ăn bao ở. Trợ dùng...

Read more

Read More
Makati - Manila, Tin tức

[N219] TUYỂN TRỢ LÝ THƯƠNG MẠI (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 15.000 rmb~50.000.000 vnđ (không có kinh nghiệm thương lượng). Chuyển chính: 20.000 rmb~66.000.000 vnđ (tăng dần theo tháng đến 20k). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty bao...

Read more

Read More
Makati - Manila, Tin tức

[N213] TUYỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Tổ trưởng CSKH (yêu cầu 2 năm kinh nghiệm), Thử việc : 9.000 rmb~29.700.000 vnđ. Chuyển chính: 13.000 rmb~42.900.000 vnđ (mỗi tháng tăng 500 đến 11k thì dừng+2000 thưởng thành tích). Nhân viên CSKH ...

Read more

Read More
Makati - Manila, Tin tức

[N211] TUYỂN TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 11.000 rmb~36.300.000 vnđ. Chuyển chính: 13.000 rmb~42.900.000 vnđ. Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty bao ăn bao ở, cung cấp các vật dụng cần...

Read more

Read More
Makati - Manila, Tin tức

[N210] TUYỂN HÀNH CHÍNH, HẬU CẦN (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 9.000 rmb~29.700.000 vnđ  (chưa có kinh nghiệm lương 8000). Chuyển chính: 12.000 rmb~39.600.000 vnd (lương cứng 9k tăng dần lên 12k). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ...

Read more

Read More
Makati - Manila, Tin tức

[N207] TUYỂN CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 8.000 rmb~26.400.000 vnđ (không có kinh nghiệm lương sẽ là 7000 rmb). Chuyển chính: 12.000 rmb~39.600.000 vnđ (mỗi tháng tăng 500 đến 10k thì dừng+2000 thưởng thành tích). Năm...

Read more

Makati - Manila, Tin tức

[N201] TUYỂN TÀI VỤ, XUẤT NHẬP KHOẢN (PASAY, MAKATI – MANILA).

➢ LƯƠNG: Thử việc : 7.000 rmb~23.100.000 vnđ. Chuyển chính: 9000 rmb~30.000.000 vnđ. Năm 2 : 11k rmb~36.300.000 vnđ. Tăng tiếp trong các tháng sau đó. KO CỌC LƯƠNG. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: ...

Read more

Makati - Manila, Tin tức

[N300] QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (MAKATI – MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 18.000 rmb~59.400.000 vnđ (Không có kinh nghiệm là 15k). Chuyển chính: 25.000 rmb~82.500.000 vnđ (lương cứng 20k tăng dần lên 25k). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ...

Read more

Read More
Makati - Manila, Tin tức

[N225] TUYỂN XUẤT NHẬP KHOẢN (MAKATI, MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 6.000 rmb~20.000.000 vnđ. Chuyển chính: 10000 rmb~33.000.000 vnđ (Sau khi chuyển chính lương 8000 mỗi tháng tăng 500 rmb, Tăng đến 10000 rmb thì dừng). Năm 2 tăng tiếp. ➢...

Read more

Read More
Makati - Manila, Tin tức

[N224] TUYỂN TÀI VỤ, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (MAKATI, MANILA)

➢ LƯƠNG: Thử việc : 1000$~23.300.000 vnđ. Chuyển chính: 1500$~35.000.000 vnđ (tăng dần theo tháng đến 1500$). Năm 2 tăng tiếp. ➢ THƯỞNG & ĐÃI NGỘ KHÁC: Công ty bao ăn bao ở (trợ cấp...

Read more