Giáo viên chủ nhiệm và các bạn học viên phát biểu cảm tưởng
Read More
Tin tức

Khai Giảng Khóa A71 Kimjojo

Ngày 10/10 vừa qua, Kimjojo cơ sở Hà Nội chính thức khai giảng khóa A71 Kimjojo đào tạo việc làm đi Philippines. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự có...

Xem thêm