Read More
Kinh nghiệm phỏng vấn việc làm Philippines online, Tin tức

Ngày đầu sang Philippines làm việc. Sướng hay khổ?

Clip ghi lại ngày đầu tiên bạn Bàn Duy Khánh và các học viên sang Philippines làm việc theo chương trình Đào tạo và sắp việc làm lương cao của KimJOJO. https://www.youtube.com/watch?v=8Zt3qUQ-qJw&list=PLLncBc_Y3Buu0tck3DBARohmX8l6TTBAS Trước đây, bạn Khánh...

Xem thêm